miércoles, 30 de enero de 2019

Inaugurazión esposizión "Mullers Ansotanas"

Iste viernes 1 de febrero en a Biblioteca de Aragón de Zaragoza se ferá a inaugurazión d´a esposizión "Mullers Ansotanas", do s´amostra o treballo d´as mullers en o marco d´a sozietat tradizional, fuera de casa suya. 
Comisaria d´a esposizión: Elena Gusano. Con a produzión d´a Ofizina de Lengua Aragonesa de Uesca, Conzellería de Uesca e Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca. Organizan: Asociación A Gorgocha e Gobierno de Aragón.

El viernes 1 de febrero en la Biblioteca de Aragón de Zaragoza se inaugurará la exposición "Mujeres Ansotanas", en la que se da a conocer el trabajo de las mujeres ansotanas en el marco de la sociedad tradicional, fuera de sus casas.
Comisaria de la exposición: Elena Gusano. Producen: Oficina de la Lengua Aragonesa de Huesca, Consejería de Lengua Aragonesa y Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca. Organizan: Asociación A Gorgocha y Gobierno de Aragón.

No hay comentarios:

Publicar un comentario