martes, 21 de mayo de 2019

Mosicaires, conzierto presentazión
O sabado 25 de mayo en o Teatro Salamero de Graus ye o conzierto presentazión de "Iberia impura", o zaguer treballo d´o grupo Mosicaires. 
Podez trobar más informazión en o suyo blog mosicaires.

El sábado 25 de mayo en el Teatro Salamero de Graus es el concierto presentación de "Iberia impura", el último trabajo del grupo Mosicaires.
Podéis encontrar más información en su blog mosicaires.

No hay comentarios:

Publicar un comentario